Grimsum

Ägarens farföräldrar brukade gården på 1920-talet varefter ägarens far brukade den in på 1950-talet.

Alla bilder

Historik

Ägarens farföräldrar brukade gården på 1920-talet varefter ägarens far brukade den in på 1950-talet.

Lokal

Grimsum, Ringarum, Valdemarsvik, Östergötland

Belägen

Grimsum

Teknik

Olja / papp

Storlek

ca 44 x 66

Årtal

1923

Signatur

O Olsson

Konstnär

Olle Olsson

Ram

Ja

Grimsum