Grans gård Håbo kommun

Gården ägdes av Erik Malmin när målningen beställdes och tavlan hängde i huvudbyggnaden (stora vita huset i högra delen av tavlan). Tavlan finns sedan 2020 i den dåvarande rättarbostaden (mindre vita huset till vänster om huvudbyggnaden), numera avstyckad från gården.

Alla bilder

Historik

Gården ägdes av Erik Malmin när målningen beställdes och tavlan hängde i huvudbyggnaden (stora vita huset i högra delen av tavlan). Tavlan finns sedan 2020 i den dåvarande rättarbostaden (mindre vita huset till vänster om huvudbyggnaden), numera avstyckad från gården.

Övriga anteckningar

Målaren har stått på fältet väster om gården, troligen på en grusväg som finns kvar 2020.

Lokal

Yttergran, Håbo, Uppland

Kontaktperson

Ulrika Svahn

Belägen

Yttergran, Håbo, Uppland

Teknik

Olja på duk

Storlek

910 x 1470 mm

Årtal

1898

Signatur

O Olsson

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)