Gistesum

Olsson gjorde två målningar över gården 1923. Den andra ( nr2) tillhör en gren från den släktgren som tidigare ägde Gistesum, innan nuvarande ägarens släkt köpte gården.

Gistesum heter gården med den gulvita mangårdsbyggnaden. Tomtebo är det röda huset som ligger på Gistesums mark (Albin Lindqvist 2005-11-07)

Alla bilder

Historik

Olsson gjorde två målningar över gården 1923. Den andra ( nr2) tillhör en gren från den släktgren som tidigare ägde Gistesum, innan nuvarande ägarens släkt köpte gården. Gistesum heter gården med den gulvita mangårdsbyggnaden. Tomtebo är det röda huset som ligger på Gistesums mark (Albin Lindqvist 2005-11-07)

Övriga anteckningar

Ägarens avlidne make växte upp på gården. Han mindes inget av Olssons besök (meddelat av Gun-Britt Carlsson, 2003-06-09) Bilderna antyder en struktur hos underlaget som hos duk (eler möjligen baksida av masonit. (Jonas Hasselrot))

Lokal

Gistesum, Ringarum, Valdemarsvik, Östergötland

Kontaktperson

Se ägare

Belägen

Gistesum

Teknik

Olja / Papp (möjligen duk, se nedan)

Storlek

1000 x 700 mm

Årtal

1923

Signatur

O Olsson

Konstnär

Olle Olsson

Ram

Ja

Gistesum