Gammelgårds, Åttersta 1:2, Ovansjö

Gammelgårds har gått i släkten sedan 1542. Hed Olof bör ha stått intill det lilla ”magasin” som står kvar hos grannen söder om Gammelgårds (syns till höger, framför bostadshus, på gammalt foto). Vattenspegeln på målningen har försvunnit, eftersom vattennivån i Borrsjöån sjunkit ca en meter genom rivning av dammar. Framför boningshuset mitt i bild syns grunden till nuvarande boningshus. Det gamla boningshuset och drängstugan till höger är rivna. Huset till vänster om boningshuset och husen bakom tillhör en granngård och är också rivna. Ekonomibyggnaderna till höger om vägen finns kvar (bakom finns två liknande ekonomibyggnader tillhöriga granngården). Vid stranden närmast Gammelgårds tvättstuga och bakom den en smedja på byns mark. Bakom syns t v en byggnad med såg och snickeri och t h en byggnad med vattendriven ”tröskmaskin” som användes av alla i byn. Längst bort skymtar hyttkransen på Åttersta hytta. Allt bakom smedjan och tvättstugan är numera borta. Grunden till nuvarande bostadshus började läggas 1896 och inflyttning skedde 1904

Alla bilder

Historik

Gammelgårds har gått i släkten sedan 1542. Hed Olof bör ha stått intill det lilla ”magasin” som står kvar hos grannen söder om Gammelgårds (syns till höger, framför bostadshus, på gammalt foto). Vattenspegeln på målningen har försvunnit, eftersom vattennivån i Borrsjöån sjunkit ca en meter genom rivning av dammar. Framför boningshuset mitt i bild syns grunden till nuvarande boningshus. Det gamla boningshuset och drängstugan till höger är rivna. Huset till vänster om boningshuset och husen bakom tillhör en granngård och är också rivna. Ekonomibyggnaderna till höger om vägen finns kvar (bakom finns två liknande ekonomibyggnader tillhöriga granngården). Vid stranden närmast Gammelgårds tvättstuga och bakom den en smedja på byns mark. Bakom syns t v en byggnad med såg och snickeri och t h en byggnad med vattendriven ”tröskmaskin” som användes av alla i byn. Längst bort skymtar hyttkransen på Åttersta hytta. Allt bakom smedjan och tvättstugan är numera borta. Grunden till nuvarande bostadshus började läggas 1896 och inflyttning skedde 1904

Lokal

Ovansjö, Sandviken, Gävleborg (Gästrikland)

Belägen

Gammelgårds, Åttersta 1:2

Teknik

44 x 58 cm exkl ram

Årtal

Ca 1896

Signatur

O Olsson

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)