Fornåsa affär 1915

Affärsinnehavare Gustaf Karlsson lät A. Dahl måla affären vid två tillfällen. Tavlorna gick i arv till hans son Uno Karlsson och vidare till hans barnbarn Ove Karlsson och Lena Nytorp. De skänkte tavlorna till Fornåsa-Lönsås hembygdsförening.

Alla bilder

Historik

Affärsinnehavare Gustaf Karlsson lät A. Dahl måla affären vid två tillfällen. Tavlorna gick i arv till hans son Uno Karlsson och vidare till hans barnbarn Ove Karlsson och Lena Nytorp. De skänkte tavlorna till Fornåsa-Lönsås hembygdsförening.

Övriga anteckningar

Anteckning på ramen enligt Ingegerd Egberth 2009-03-15: "ägd av min farfar och far L. Nytorp".

Lokal

Fornåsa affär, Fornåsa, Motala, Östergötland

Kontaktperson

Ingegerd Egberth, Vileborgsvägen 14 C, 59033 Fornåsa, 0141-70387, 0706-613126

Belägen

Fornåsa affär 1915

Teknik

Olja på duk

Storlek

60 x 40 cm (68 x 49 cm med ram)

Årtal

1915

Signatur

A. Dahl

Konstnär

August Dahl

Ram

Förgylld träram med bladornament

Fornåsa affär 1915