Eldsvåda vid Landskyrkotorget

Text: "Eldsvådan vid Landtskyrkotorget. Natten mellan den 5 och 6 juli 1857 i f.d. Lagman Holmströms gård."

Alla bilder

Historik

Text: "Eldsvådan vid Landtskyrkotorget. Natten mellan den 5 och 6 juli 1857 i f.d. Lagman Holmströms gård."

Övriga anteckningar

Till vänster S:t Larskyrkan, i förgrunden langarkedjor och vattenkärror, i bakgrunden branden i en gård. Gåva av Axel Borg den 10 mars 1923.

Lokal

Landskyrkotorget, S:t Lars, Linköping, Östergötland

Kontaktperson

Belägen

Eldsvåda vid Landskyrkotorget

Årtal anm.

1800-tal

Teknik

Akvarell

Storlek

33 x 39 cm

Signatur

Ritat af …. C J Wester

Konstnär

Carl Johan Wester

Ram

Ingen uppgift

Eldsvåda vid Landskyrkotorget