Carlsnäs, statstuga under Fållnäs, Sorunda

Alla bilder

Övriga anteckningar

Målningen finns i minst tre exemplar, med små variationer framför allt i dagrarna. Källa: Gåramålningar i Sorunda socken, Sorunda hembygdsförening (2006) 8

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Carlsnäs, statstuga under Fållnäs

Årtal

1918

Signatur

O Olsson 1918

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)