Café vid Tallboda

Café utmed gamla riksettan/E4. Cafébyggnaden riven, timrade loftboden/kaffestugan flyttad 2005 till Landeryds hembygdspark. Ursprungligen flyttad från Dalhem socken i Kalmar län 1958 till Tallboda.

Alla bilder

Historik

Café utmed gamla riksettan/E4. Cafébyggnaden riven, timrade loftboden/kaffestugan flyttad 2005 till Landeryds hembygdspark. Ursprungligen flyttad från Dalhem socken i Kalmar län 1958 till Tallboda.

Övriga anteckningar

Målad sannolikt på 1960-talet. Skänkt till hembygdsföreningen av förre caféidkaren Sven G Larsson till nyinvigningen av kaffestugan i Landeryds hembygdspark 6 juni 2008.

Lokal

Tallboda, Landeryd, Linköping, Östergötland

Kontaktperson

Joakim Johansson Landeryds Hembygdsförening

Belägen

Café vid Tallboda

Teknik

Olja på duk

Storlek

56 x 33 cm

Signatur

(går ej att tyda)

Ram

Ja

Café vid Tallboda