By kyrka (troligen), Avesta

Målningens ägare 2015: Min farfars far och även min farfar (när han var ung) drev ett gästgiveri i By. Jag kan tänka mig att hyran på gästgiveriet ibland betalades med tavlor som gästen gjorde. I min farfars fars ägo fanns tavlor som var målade av "gårdsmålare" men de tavlor som jag har från den tiden är signerade med konstnärens namn.

Alla bilder

Historik

Målningens ägare 2015: Min farfars far och även min farfar (när han var ung) drev ett gästgiveri i By. Jag kan tänka mig att hyran på gästgiveriet ibland betalades med tavlor som gästen gjorde. I min farfars fars ägo fanns tavlor som var målade av "gårdsmålare" men de tavlor som jag har från den tiden är signerade med konstnärens namn.

Övriga anteckningar

Källa: Målningens ägare 2015 via Elisabet Larsson, Falun

Lokal

By, Avesta (troligen), Dalarna

Kontaktperson

Belägen

By kyrka (troligen)

Signatur anm.

Osignerad

Årtal

Ca 1900

Konstnär

Troligen Hed Olof Olsson (1855-1940)