Broängen (Södergården), Neder Söderby, Sorunda

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Gåramålningar i Sorunda socken, Sorunda hembygdsförening (2006) 55

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Broängen (Södergården), Neder Söderby

Årtal

1919

Signatur

O Olsson 1919

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)