Bollnäs med kyrkan

Alla bilder

Övriga anteckningar

Målningen visar hur det såg ut 1870‒1878 men kan ha utförts senare (ev framemot sekelskiftet). Moln och detaljrikedom påminner något om Hed Olof Olsson. ‒ Två andra målningar med samma motiv men av annan (andra?) målare finns

Lokal

Bollnäs, Gävleborg (Hälsingland)

Kontaktperson

Belägen

Bollnäs med kyrkan

Signatur anm.

Osignerad

Årtal

Troligen 1870-talet

Konstnär

Möjligen Hed Olof Olsson (1855-1940)