Björkavägen

Alla bilder

Övriga anteckningar

Inga uppgifter förutom plats

Lokal

Björkavägen, Hannäs, Åtvidaberg, Östergötland

Kontaktperson

Belägen

Björkavägen

Årtal anm.

enl sign

Årtal

1946

Signatur

D Janholt 46

Björkavägen