Alphyddan

Huset byggdes 1903 och revs på 1940-talet. Beteckningen var Möjetorp 1:13.

Alla bilder

Historik

Huset byggdes 1903 och revs på 1940-talet. Beteckningen var Möjetorp 1:13.

Övriga anteckningar

Möjligtvis siffrorna "24" i nedre vänstra hörnet, kan tyda på att året är 1924. Motivet stämmer med landskapet i Hjulsbro 1924. Några år senare byggdes flera hus i den vyn, vilket kan tala för att anmärkningen "24" anger årtalet. Skänkt till hembygdsföreningen av Hjulsbrobon Lars Larsson.

Lokal

Hjulsbro, Landeryd, Linköping, Östergötland

Kontaktperson

Joakim Johansson Landeryds hembygdsförening

Belägen

Alphyddan

Årtal anm.

Möjligen 1924

Signatur anm.

Okänt

Teknik

Olja på plywood

Storlek

56 x 45 cm

Ram

Ja

Alphyddan