Almstad

Ägarens föräldrar köpte Almstad 1945, nuv. ägare1980. Ägdes 1750-1922 av fam. Funck.

Målningen fanns i huset då äg. köpte, har alltid hängt på kontoret.

Alla bilder

Historik

Ägarens föräldrar köpte Almstad 1945, nuv. ägare1980. Ägdes 1750-1922 av fam. Funck. Målningen fanns i huset då äg. köpte, har alltid hängt på kontoret.

Övriga anteckningar

I nederkant står 3 ggr: "Almstad 1805"

Lokal

Almstad, Tåby, Norrköping, Östergötland

Kontaktperson

C-F Tersmeden

Belägen

Almstad

Teknik

Tusch, akvarell

Storlek

49 x 37 cm

Ram

Inramad, inglasad

Almstad