Älgarås kyrka

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Owe Hermansson, Älgarås 2010

Lokal

Älgarås, Töreboda, Västra Götaland

Kontaktperson

Belägen

Älgarås kyrka

Signatur anm.

Osignerad

Teknik

Olja på papp

Storlek

65 x 45 cm

Konstnär

Troligen Hed Olof Olsson (1855-1940)