ABC-bron

Bron löper mellan Haget och Åby ägor. Bron tidigare även kallad Abels bro.

Alla bilder

Historik

Bron löper mellan Haget och Åby ägor. Bron tidigare även kallad Abels bro.

Övriga anteckningar

Vad det säregna namnet kommer ifrån råder delade meningar om. En hypotes är att det kommer sig av att skolan ligger alldeles intill bron. Den har tidigare hetat Abels bro efter byggmästaren, men har även haft flera andra namn.

Lokal

Skärblacka, Kullerstad, Norrköping, Östergötland

Kontaktperson

Sven-Henry Carlsson Sanduddevägen 5 Skärblacka 011-58727

Belägen

ABC-bron

Årtal anm.

Årtal enligt signatur

Teknik

Olja på pannå

Storlek

50 x 51 cm

Årtal

1950

Signatur

Osvald 1950

Ram

Ja

ABC-bron