Tysslinge 1:2, Östertälje – 1

Fr v på målningen vedbod och magasin (i magasinet fanns en gröpekvarn), loge, gamla bostadshuset (nu borta, bakom detta låg höskullen), ladugård och stall (skymtar, avträdet låg bakom ladugården), nya bostadshuset, tvättstuga med torkvind ovanpå (endast vinden syns). T h utanför målningen ligger smedjan (närmare vägen än tvättstugan). Flaggstången på målningen fanns i verkligheten. Bakom vedboden skymtar grannens vedbod (Tysslinge 1:3 eller 1:4?)

Alla bilder

Historik

Fr v på målningen vedbod och magasin (i magasinet fanns en gröpekvarn), loge, gamla bostadshuset (nu borta, bakom detta låg höskullen), ladugård och stall (skymtar, avträdet låg bakom ladugården), nya bostadshuset, tvättstuga med torkvind ovanpå (endast vinden syns). T h utanför målningen ligger smedjan (närmare vägen än tvättstugan). Flaggstången på målningen fanns i verkligheten. Bakom vedboden skymtar grannens vedbod (Tysslinge 1:3 eller 1:4?)

Övriga anteckningar

Samma målning som på Nordiska museets foto 553 F.ae från 1971 (se kopia av kataloglapp i liten blå box). Enligt kataloglappen målades fyra tavlor av gården.

Lokal

Östertälje, Södertälje, Stockholm

Kontaktperson

Belägen

Tysslinge 1:2

Teknik

Olja på papp

Storlek

65 x 44 cm exkl ram

Årtal

1918

Signatur

O Olsson 1918

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)