Försäkringar från Viby, Kaga, Strå och Kättilstad

Det omfattande arbetet med att registrera historiska husförsäkringar fortsätter. Nu är socknarna Kaga, Kättilstad, Strå och Viby klara och finns att söka i vår databas. Genom registreringen går det att söka på husnamn och i vissa fall även försäkringstagare. I breven finns uppgifter om husens utseende som storlek, takbeklädnad, m.m. Tillsammans med lantmäteriets kartor och bouppteckningar går det få en detaljerad uppfattning om äldre tiders bebyggelse.

Fotografiet föreställer en tecknad bild av en mässhake i Viby kyrka med Ulfsparres vapensköld. Den är tecknad av den okända signaturen C F C som också gjort många husskisser under 1800-talets sista decennier. Dennes verk återfinns i vår databas över gåramålningar.