Elisabeth tilldelad kulturarvspris

Elisabeth Kihlberg från Föreningen Ljungs Slotts Bevarande har tilldelats Östergötlands Arkivförbunds Kulturarvspris 2019. Hon uppmärksammas för sina insatser med att levandegöra Ljungs slotts historia och har till sin hjälp gjort omfattande arkivstudier. Priset har delats ut sedan 1991 till ideellt arbetande eldsjälar som verkar för det Östgötska kulturarvet och utdelningen ägde rum på vårens Kulturavsdag i Boxholm.

På bilden syns Elisabeth Kihlberg i mitten jämte arkivförbundets ordförande Ann-Kristin Eriksson och länsarkivarie Albin Lindqvist.