Brandförsäkringar i Motala

Registreringen av historiska brandförsäkringar från Motala har nu åter kommit igång. Dåvarande Folkrörelsearkivet i Motala påbörjade registreringen för fem år sedan men den lades ned då arkivet försattes i konkurs. Nu är arkivet igång igen under namnet Föreningsarkivet i Motala som en del av Motala kommunarkiv.

Brandförsäkringarna tillhör Östgöta brandstodsbolags historiska arkiv och materialet från Motala är omfattande. Genom registrering blir det möjligt att söka topografiskt, alltså på fastighetsnamn.

Listan med registrerade försäkringsbrev hittar du här. Vill du ta del av originalhandlingarna kontaktar du Brukskultur Åtvidaberg som sköter om vår depå för näringslivsarkiv.

På bilden syns Malin Ekenberg som förestår Motala kommunarkiv.