Björsäter

Nyligen blev registret över historiska brandförsäkringar från Björsäter socken klart. Där finns nu nästan 2 500 registrerade försäkringar från socknens hus, länk till registret (länk).

Vill du ta del av originalen? Försäkringsbreven står i vår depå för företagsarkiv i Åtvidaberg som du når på 0120-35068 eller roy.andersson@atvidaberg.se.

På bilden syns rester av ett sågverk vid Lakvik i Björsäters socken, fotograferade 2009. Byggnaderna är idag rivna.