Bilder från Finspång

Idag har vi haft möte med Finspångs kommunarkivarie Urban Larsson och Finspångs föreningsarkivs föreståndare Ulla-Karin Karlsson. De vill båda ha hjälp att tillgängliggöra respektive arkivs fotosamlingar genom i vår bilddatabas. Vi har gått igenom rutiner för registrering och skanning och förhoppningsvis kommer vi inom kort att kunna publicera ett urval av bilder från Finspång.