Besök i Krokek

Vi har besökt vårt medlemsarkiv Krokeks Lokalhistoriska Arkiv och hjälpt dem hur de ska systematisera och registrera sina bildsamlingar. I höst kommer vi förhoppningsvis kunna publicera bilderna på nätet.

Arkivet drivs av Krokeks hembygdsförening, vars representanter syns på bilden tillsammans med länsarkivarie Albin Lindqvist.

Syntolkning: Sex personer samlade i arkivmiljö. En person håller i en pärm.