Återkommande personalträffar

Just nu planeras 2015 års verksamhet. Återkommande för varje år är våra personalträffar då representanter för länets lokala arkiv bjuds in.  Många arkivarbetare jobbar med liknande sysslor på olika håll. Därför har vi märkt att träffarna spelar en allt viktigare roll för utbyte av erfarenheter och diskussioner. Ett avbrott i det annars ganska ensamma arbetet brukar också vara uppskattat. Här en bild från personalträff en sommaren 2013 vilken påbörjades i Kvillinge föreningsarkiv och avslutades i Kolmården. 2015 års träffar är planerade att äga rum i maj och oktober.

Läs mer om personalträffarna här.