Arkiv i Valdemarsvik?

För en tid sedan skickade vi ut en enkät till föreningslivet i Valdemarsviks kommun. Det är dags att på allvar undersöka vilka möjligheter det finns att starta ett föreningsarkiv där. Redan i samband med vår inventering av föreningars arkiv i kommunen 1993-1994 konstaterades att en organiserad förvaring vore önskvärd.

Tillsammans med kommunens kultursakkunnige Hannes Carlsson och politikern Lars Beckman har diskussioner förts under vintern och genom enkäten hoppas vi nu kunna kartlägga behovet och intresset så vi får ett underlag för att arbeta vidare.

Idag tar kommunens hembygdsföreningar ett stort ansvar när det gäller de enskilda arkiven och tre hembygdsarkiv finns med som medlemmar hos oss, Ringarums hembygdsarkiv, Gryts hembygdsarkiv och Tryserums hembygdsarkiv.

Länk till artikel i Norrköpings tidningar, tryck här.

Bilden föreställer Gusums IF:s damlag på Dalängen, Gusum under 1930-talet. Troligen spelade de fotboll. Bilden är hämtad ur Ringarums bildarkiv.