Arkiv är inte glasklart

I över 200 är har Reijmyre glasbruk bedrivit tillverkning i den nordliga delen av Östergötland. Deras samarbete med konstnärer har resulterat i uppmärksammade serier och spektakulära föremål. Men under perioder har glasbruket haft det svårt och på 1930-talet stängdes det tillfälligt ner. Genom insatser från nuvarande Östergötlands museum räddades då det historiska arkivet från åren 1810-1933 som omfattar 90 hyllmeter samt en mängd ritningar och skisser. Sistnämnda finns än i dag på museet medan handlingarna 1958 skänktes till Landsarkivet i Vadstena.

Tillverkningen återupptogs på 1930-talet men under de senaste 30 åren har glasbruket försatts i konkurs tre gånger, senast 2015. I samband därmed har vi tillsammans med Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre bevakat de modernare delarna av arkivet. Det nybildade bolaget som återupptagit glasbruket har nu skänkt arkivet till hembygdsföreningen och nyligen var vi på plats för att inventera.

Vi kunde konstatera att det framförallt rör sig om handlingar från 1960-talet och fram till idag. Mycket pekade på att det tyvärr var ett glapp på ett 30-tal år från 1933 och framåt. Men mot slutet av inventeringen påträffades ett flertal större trälådor på ett lager, lådor som egentligen är avsedda för att förvara glas. De såg till en början ut att innehålla större mängder rullade ritningar och skisser, men under dem fann vi glädjande nog delar av arkivet från 1930-talet och framåt.

Den härliga känslan när arkiv blir kompletta, den kanske inte så många kan relatera till, men vi blev iallafall väldigt glada. Förhoppningen är nu att de 75 hyllmeter handlingar som inventerats på sikt kan få en långsiktig förvaring, lämpligtvis tillsammans med de äldre bestånden på Landsarkivet i Vadstena. Det spännande arbetet med arkivet kommer att fortsätta efter semestrarna.

IMG_9298

Dricksglas, en av glasbrukets erkända produkter.

IMG_9362

Trälådor som inrymde delar av glasbrukets arkiv från 1930-talet.

IMG_9364

Länsarkivarie Albin Lindqvist inventerar.

IMG_9368

En glad hand efter en dags intensiv inventering.