Anteckningar från personalträffar

Ett par gångar varje år bjuder vi in personalen vid de lokala arkiven till träffar. Att jobba i arkiv är ofta förknippat med ensamarbete. Därför är det viktigt att mötas och diskutera gemensamma frågor och dessutom är den sociala biten inte oviktig. Den senaste träffen ägde rum på nuvarande Regionarkivet i Östergötland, som då fortfarande hette Landstingsarkivet.

Minnesanteckningar från tidigare träffar samt mer information (länk).