Alltid bokrea hos oss

Idag börjar bokrean i Sverige. Vi hakar som vanligt inte på utan fortsätter med våra ordinarie låga priser. I år vill vi särskilt lyfta Gate upp och gate ner: Folkminnen från Norrköping som vi gett ut i samarbete med Norrköpings stadsmuseum och dåvarande Folklivscentrum i Östergötland. I boken skildras staden från 1880-talet fram till 1940-talet med gator och torg, jul och påsktraditioner, handel och arbetsliv samt de olika samhällsklasserna och folkrörelsernas framväxt.

Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala tog i början av 1940-talet initiativ till en systematisk uppteckning av de svenska städernas folkminnen. Uppteckningen av Norrköpings folkminnen ligger som grund för den här boken som säljs för ynkliga 20 kr.

Lär mer eller gör din beställning här (länk).