A-fri_0112

Arkivens dag 9 november 2019: Gömt eller glömt?

 

Den 9 november firade Arkivens dag i hela Norden. Årets tema var Gömt eller glömt? och som vanligt kom dagen att uppmärksammas på ett flertal platser i Östergötland. Det regionala samarrangemanget ägde rum i Kisa på biblioteket, där bl.a. lokalhistorikern Camilla Smedberg och medieprofilen Melker Becker föreläste.

Fram till den 27 november pågår en utställning på Kisa bibliotek, där såväl lokala som regionala arkivaktörer syns sida vid sida, där de gemensamt manifesterar arkivens kraft utifrån årets tema.

 

Ladda ner affischen till utställningen i Kisa (länk).

Ladda ner programmet för samarrangemanget i Kisa(länk). 

Ladda ner Östgötaprogrammet 2019 (länk).

 

 

Om Arkivens dag

Arkivens dag har arrangerats i Sverige sedan 1998 och syftet är att väcka intresse för arkivens verksamhet. Bakom arrangemangen står en sammanslutning av organisationer som företräder alla typer av arkiv, såväl föreningsarkiv, näringslivsarkiv, kommun- och landstingsarkiv som statliga arkiv. Sedan 2001 firas Arkivens dag i samtliga nordiska länder och i Östergötland samordnas arrangemangen av Östergötlands Arkivförbund.

Tidigare års arrangemang