A-fri_0112

Arkivens dag 11 november 2017: Synd och skam

 

 

 

 

 

 Program_Arkivens_dag_Östergötland_20171 kopiera


Ladda ner 2017 års östgötaprogram här (länk).

Om Arkivens dag

Arkivens dag har arrangerats i Sverige sedan 1998 och syftet är att väcka intresse för arkivens verksamhet. Bakom arrangemangen står en sammanslutning av organisationer som företräder alla typer av arkiv, såväl föreningsarkiv, näringslivsarkiv, kommun- och landstingsarkiv som statliga arkiv. Sedan 2001 firas Arkivens dag i samtliga nordiska länder och i Östergötland samordnas arrangemangen av Östergötlands Arkivförbund.

Planering Arkivens dag 2015

Tidigare års arrangemang