A-fri_0112

Arkivens dag 10 november 2018: Fest och glädje

 

Den andra lördagen i november intas arkiven av fest och glädje. Ni som besökt ett arkiv vet förstås att det inte är unikt för en dag. Givetvis är det fest och glädje i arkiven för jämnan, det är bara inte alla som förstår det. Arkivens dag kommer att uppmärksammas på ett 20-tal platser i Östergötland och det regionala samarrangemanget äger rum i Åtvidaberg på biblioteket.

Programmet finns att hämta här (länk).

Pressmeddelande finns att hämta här (länk)
Bilaga 1 till pressmeddelande (länk)
Bilaga 2 till pressmeddelande (länk)
Bilaga 3 till pressmeddelande (länk)
Bilaga 4 till pressmeddelande (länk)

 

Om Arkivens dag

Arkivens dag har arrangerats i Sverige sedan 1998 och syftet är att väcka intresse för arkivens verksamhet. Bakom arrangemangen står en sammanslutning av organisationer som företräder alla typer av arkiv, såväl föreningsarkiv, näringslivsarkiv, kommun- och landstingsarkiv som statliga arkiv. Sedan 2001 firas Arkivens dag i samtliga nordiska länder och i Östergötland samordnas arrangemangen av Östergötlands Arkivförbund.

Tidigare års arrangemang