Välkomen hem kopiera

A-fri_0112

Arkivens dag 12 november 2016: Välkommen hem

Program Arkivens dag 2016

 

 

Bilder från Arkivens dags regionala samarrangemang i Boxholm 2016.

img_3995

Skogs-Sara, här gestaltad av Marianne Holmbom.

img_4011

Monica Länsberg höll öppet i Boxholms kommunarkiv.

img_4037

Monica Klingberg från Linköpings stadsarkiv ordnade tillsammans med andra arkiv en arkivskattjakt för barn.

img_4044

Hans Egeskog från Östgöta Genealogiska Förening föreläste om sin bebyggelseinventering i Blåviks socken.

img_4061

Under Arkivens dag delades pris ut efter Dagboksveckan som ordnades i Boxholm tidigare i höst. Första pris på 2500 kr gick till klass 3 B i Stenbocksskolan. På bilden syns också bibliotekschef Linnea Hermansson.

img_4105

Arkivskattjakten lockade en yngre målgrupp än den traditionella besökaren.

img_4127

Flera av de inblandade samlade efter avslutad Arkivens dag i Boxholm. Stående fr.v. syns Hans Egeskog, ÖGF, Bodil Strömberg, Kyrkoförvaltningen i Linköping, Henrik Lind, Regionarkivet i Östergötland, Anna Eklundh Jonsson, Landsarkivet i Vadstena, Jim Löfgren, Östergötlands museum, Leif Svensson, Malexanders hembygdsförening, Monica Klingberg, Linköpings stadsarkiv och Linnea Hermansson, Boxholms bibliotek. Sittande fr.v. Marianne Holmbom, Boxholms riksteaterförening och Klas Johansson, Föreningen Krafttaget.

 

 

Om Arkivens dag

Arkivens dag har arrangerats i Sverige sedan 1998 och syftet är att väcka intresse för arkivens verksamhet. Bakom arrangemangen står en sammanslutning av organisationer som företräder alla typer av arkiv, såväl föreningsarkiv, näringslivsarkiv, kommun- och landstingsarkiv som statliga arkiv. Sedan 2001 firas Arkivens dag i samtliga nordiska länder och i Östergötland samordnas arrangemangen av Östergötlands Arkivförbund.

Planering Arkivens dag 2015

Tidigare års arrangemang