Föreståndare Ulla-Karin Karlsson, fotograferad 2013.