Centrum för lokalhistoria

Hem/Centrum för lokalhistoria

Centrum för lokalhistoria

Hans Nilsson till vänster, då ordförande i Östergötlands Arkivförbund. Tillsammans med dåvarande länsarkivarie Börje Hjorth delade de ut 2001 års kulturarvspris till Ann-Marie Hagelin från Linköpings föreningsarkiv.

Arkivets kontaktuppgifter

Postadress
Linköpings Universitet, 58183 Linköping
Besöksadress
Linköpings universitet, Campus Valla
Kontaktperson
Hans Nilsson
Telefon
013-28 22 03
Öppettider
Enl överenskommelse

Centrum för Lokalhistoria tillhör Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, ISAK, vid Linköpings universitet. Uppgifterna är bl.a. att samordna och stödja forskningsprojekt av lokalhistorisk karaktär i Östergötland. De ska även informera om forskning inom det lokalhistoriska området och ta initiativ till och samordna utbildning i lokalhistoria. Centrum för Lokalhistoria leds av en styrelse och under den finns föreståndaren Hans Nilsson.

På senare tid har Centrum för Lokalhistoria engagerat sig i nätverket Folkkonst i Östergötland, tillsammans med Östergötlands museum. 2018 har utsetts till Folkkonstår i Östergötland och tillsammans med Östergötlands museum, Hembygdsrörelsen, Linköpings stift, Landsarkivet i Vadstena, m.fl. planeras en länstäckande inventering och utställning av folkkonst av alla tänkbara slag.

På bilden syns Hans Nilsson till vänster, då ordförande i Östergötlands Arkivförbund. Tillsammans med dåvarande länsarkivarie Börje Hjorth delade de ut 2001 års kulturarvspris till Ann-Marie Hagelin från Linköpings föreningsarkiv.