Illustration

Dagboksvecka i Finspång 2015

Årets dagboksvecka kommer att genomföras i Finspångs kommun undre vecka 39. Det blir ett samarbete mellan Finspångs kommun, Finspångs föreningsarkiv och Östergötlands Arkivförbund.

Bakgrund

Projektet Rädda dagboken startade 1997 och var ursprungligen ett samarbete mellan oss, Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet och Folklivscentrum i Östergötland. Syftet var att rädda dagbokssamlingar till eftervärlden och projektet pågår ännu i vår egen regi. För närvarande har det kommit in cirka 30 dagbokssamlingar. Bland dessa kan nämnas en värdefull 1700-talssamling av handskrifter, ostindiefararen David Pontin, ett unikt arkivfynd, om vilket en bok har utgivits i vår skriftserie.

Som en del i projektet började vi 2005 att ordna dagboksveckor. Dagboksveckorna är en uppmaning till en vald kommuns invånare att skriva dagbok under en höstvecka. Hittills har vi mötts av stor entusiasm och många dagböcker har lämnats in. På så vis skapas ett unikt forskningsmaterial och en samtidsdokumentation.

Genomförda dagboksveckor

Söderköping 2014
Ydre 2013
Mjölby 2012
Motala 2011
Valdemarsvik 2010
Linköping 2009
Åtvidaberg 2008
Kinda 2007
Ödeshög 2006
Norrköping 2005