Bilden är från 1950 och har rubriken: Väster- och Norrbottens gille äter surströmming.

Under åren 1873-1997 utgavs Tidningen Östgöten. Efter nedläggningen tog vi över cirka 900 000 negativ som förvaras av Linköpings Föreningsarkiv. Föreningsarkivet drev under åtta år ett skanningsprojekt och när det pausades 2022 hade hela 41 000 negativ blivit digitiserade. Under 2024 hjälper vi föreningsarkivet med att göra bildsamlingen tillgänglig digitalt i vår databas Topotek Östergötland. Det är en värdefull lokalhistorisk skatt och arbetet kommer ske fortlöpande med att lägga ut fler bilder.

Den 9 juni är den internationella arkivdagen. Dagen firas ofta inte så stort i Sverige, då vi har vår nationella Arkivens dag den andra lördagen i november. Men i år har vi anledning att fira, å Linköpings föreningsarkivs vägnar. De har med hjälp från oss beviljats bidrag från Riksantikvarieämbetet för sitt projekt med att digitalisera tidningen Östgötens bildsamling. Jättekul, tycker vi!

Under 1900-talet var skytterörelsen en stor folksport men numera ekar de flesta skjutbanor tysta. Vi vill kartlägga så många skjutbanor som möjligt för att påvisa sportens utbredning. I nästan varje socken och även ner på bynivå fanns skjutbanor. Idag finns spåren kvar av många skjutplatser och markeringsgravar som sakta förfaller och blir övervuxna av skog.

Kontakta oss på albin@arkivost.se om du vill bidra med uppgifter om skjutbanor.

Läs mer här:

https://www.ostergotlandsarkivforbund.se/verksamhet/skanning/

I samband med vårt årsmöte den 25 mars, kl. 18:00 håller Carina Milde, intendent på Arbetets museum, ett föredrag med rubriken: EWK och tecknad satir som det fria ordets röst – om politisk illustration som verktyg i samtal om demokrati.

Satirtecknarens skicklighet ligger i att i en bild kunna konkretisera såväl lokala som globala frågor på ett sätt så de når den stora massan inom loppet av några sekunder. I den genren tillhör EWK, Ewert Karlsson (1918-2004) fortfarande världseliten, trots att han gick ur tiden 2004 och gjorde sina sista professionella politiska illustrationer 1995.

Alla är välkomna att anmäla sig till albin@arkivost.se senast den 24 mars, därefter skickas länk till det digitala mötesverktyget Zoom.

Under hösten har Norrköpings Föreningsarkiv skannat närmre 400 fotografier på fanor och standar, vilka nu gjorts tillgängliga i Topotek Östergötland.

Norrköpings Föreningsarkiv har en av landets större samlingar med fanor och standar. De var viktiga inom föreningslivet för att manifestera sin kamp, inte minst för arbetarrörelsen i samband med demonstrationer och fester. Textilierna är ofta konstnärligt utförda, antingen broderande eller med målade motiv. Det är inte bara fanor och standar från Norrköpingstrakten, utan från hela Östergötland och även andra län, som genom åren samlats i Norrköping för att bevaras för framtiden.

Länk till Topotek Östergötland.

Bilden föreställer ett kollage med beskurna delar ur fanor och standar från:

Svenska Målarförbundet Avdelning 8 i Norrköping, två motiv varav det ena signerad av skyltmålarmästare Emil Walfrid Petersson Fraenki 1901.

IOGT i Norrköping, ej signerad och odaterad.

Svenska Sågverksindustriarbetareföreningen Avdelning 26 i Norrköping, signerad Axel W Bergqvist, odaterad.

 

 

 

 

För att uppmärksamma Arkivens dag 2020 lanserar vi den nya serien Arkivröster i Östergötland. Vi får följa länsarkivarie Albin Lindqvist och Mia Sandell från Studieförbundet Bilda som gör nedslag i olika arkiv i länet. I det första avsnittet besöker vi Regna hembygdsarkiv i norra delen av länet.

 

I avsnitt två besöker vi Ydre Lokalhistoriska Arkiv:

Pandemin slår hårt mot samhället. Många av våra medlemsarkiv håller stängt men arbetet pågår på de flesta håll bakom kulisserna. Arkiv ska ordnas och förtecknas för att kunna tillgängliggöras och komma allmänheten till del. Just nu åker vi runt och filmar i arkiven till vår kommande Youtubeserie Arkivröster i Östergötland, som har premiär på Arkivens dag den 14 november. På bilden syns Bengt Ola Morgny och Vanja Einarsson i Regna hembygdsarkiv.

Här är trailern (länk).

Regionarkivet i Östergötland har lagt in delar av sitt historiska bildmaterial i Topotek Östergötland. Regionarkivet förvarar en viktig del av länets kulturarv i form av dess vårdhistoria från 1700-talet och framåt. Deras bildmaterial är främst fotografier från vårdinrättningar som Kolmårdens sanatorium och Länslasarettet i Linköping, men också ritningar.

Läs mer här (länk).

Du vet väl om att flera av våra skrifter finns att ladda ner som PDF:er? Exempelvis häftet Immigranters kulturarv som är resultatet av en inventering av s.k. invandrarföreningar i Norrköpings kommun. På 1990-talet skedde flera inventeringar i landet efter att Riksarkivet 1995 startat projektet ”Invandrarnas kulturarv” med syftet att genom inventering av arkiv, rådgivning, utbildning och insamling se till att invandrarna och deras organisationer skulle bli en del av det nationella kulturarvet.

Våra övriga skrifter finns här (länk).