Idag publicerade Länstidningen sin artikel om Arkivens dag och prisutdelningen efter dagboksveckan. Snart kommer vi också att sammanställa rapporterna efter alla Arkivens dag-arrangemang men redan nu står det klart att flera nya besöksrekord har noterats.

Arkivens dag dagboksvecka Länstidningen 2014-12-05

Personal från de lokala arkiven i Östergötland har träffats på Landstingsarkivet. Förmiddagen ägnades åt diskussioner och bl.a. demonstrerades vår nya hemsida. De olika arkiven lämnade också rapporter om vad som sker. I Mjölby är exempelvis hembygdsarkivet i full gång med ett omfattande skanningsprojekt där de digitaliserar äldre negativ. Mjölby föreningsarkiv har ägnat mycket tid åt att mata in arkivförteckningar i Visual Arkiv. Brukskultur Åtvidaberg försöker att prioritera ordnings- och förteckningsarbete av Kooperativa förbundets material, vilket sker i samarbete med oss. Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv har också arbetat med Visual Arkiv förutom ett projekt att dokumentera ortens företagshistoria.

Överlag tycks arbetet flyta på vid de olika arkiven och många nya besöksrekord har noterats efter Arkivens dag, exempelvis vid Vikbolandsarkivet som dessutom firade sitt 40-årsjubileum. På eftermiddagen fortsatte diskussionerna men först fick vi en guidad tur genom Landstingsarkivet som flyttade in i sina lokaler under våren 2013.

Landstingsarkivet kommer från årsskiftet att heta Regionarkivet i Östergötland och tillträdande regionarkivarie är Andreas Wallgård.

Sedan Länsförsäkringar Östgöta år 2010 deponerade sina historiska försäkringsbrev hos oss har ett omfattande registreringsarbete pågått. Försäkringsbreven rör perioden 1850-talet till 1960-talet och har tecknats hos Östgöta Brandstodsbolag. I breven finns detaljerade uppgifter om en stor mängd av länets bebyggelse. Arkivet består av cirka 200 hyllmeter och är ordnat efter socken. Men eftersom breven på sockennivå är ordnade efter makuleringsdatum har de varit svårsökta. Därför upprättar vi register så att breven blir sökbara efter husens namn.

I dag är 52 av 149 socknar registrerade men eftersom många stora socknar är klara så är antagligen långt mer än 1/3 klart. Registren hittar ni här och försäkringsbreven finns att ta del av i vår depå för företagsarkiv hos Brukskultur Åtvidaberg.

IMG_0697

Försäkringsbrev ur Länsförsäkringar Östgötas arkiv.

 

 

 

Under vecka 39 ordnades den årliga dagboksskrivarveckan i en Östgötsk kommun. I år var det Söderköpings tur och hela 149 bidrag lämnades in vilket blev nytt rekord! Bland bidragen lottades tre vinnare fram och på Arkivens dag den 8 november delades priserna ut.

Första pris gick till Tufva Kirlid, klass 2 i Västra Husby skola, andra pris till Birgitta Johansson i Söderköping och tredje pris till Emil Gustavsson, klass 2-3 i Mogata skola. Första och tredjepriset har tillfallit respektive klasskassa och planeras att användas vid klassresor.

Vi gratulerar pristagarna och tackar alla Söderköpingsbor som delat med sig av sina liv! Dagböckerna förvaras av Söderköpings Arkivförening som tillsammans med Söderköpings kulturkontor varit med att arrangera dagboksveckan.

RÄTTELSE 2015-03-30
Det har vid närmare kontroll visat sig att det vid Dagboksveckan i Åtvidabergs kommun inkom över 200 bidrag. Nytt rekord blev det alltså inte för Söderköping 2014 men väl en stark andraplats, följt av Norrköping med 97 bidrag på tredje plats.

Birgitta 3 Emil Gustavsson
Andra- och tredjepristagaren Birgitta Johansson och Emil Gustavsson.

 

 

 

Sedan 1991 delar vi ut ett pris till eldsjälar som ideellt arbetar med det Östgötska kulturarvet. Årets pris delades ut vid Kulturarv Östergötlands vårträff på Cnema i Norrköping den 8 april och pristagare var Karin Lagander. Nomineringen lyder så här:

Karin Lagander är född och uppvuxen på Klint i Kuddby socken på Vikbolandet och är aktiv släktforskare och hembygdsforskare. Karin lägger ett stort arbete på att dokumentera arbetet med restaureringen av det gamla gästgiveriet i Fristad Tåby. Hon har under många år följt arbetet och fotograferat vad arbetet och hela tiden publicerat det i rapporter som skickas runt likt ett lokalt nyhetsblad.

Förutom arbetet kring Fristad har hennes intresse även gett sig uttryck i ett engagemang kring Vikbolandets arkiv- och historieförenings verksamhet. Utöver rent arkivarbete med att ordna- och förteckna arkiv forskar hon också kring möbeltillverkare på Vikbolandet och dokumenterar byggnader under förvandling.

Ett av hennes specialintressen är äldre tapeter. I Fristad gästgiveri har hon skalat bort lager efter lager och dokumenterat upp till 20 tapeter från en och samma vägg. Det har resulterat i mängder av fragment, noggrant dokumenterade i pärmar och med bilder.

Karin är en eldskäl som förtjänar att uppmärksammas genom att tilldelas Östergötlands Arkivförbunds Kulturarvspris för 2014.