SÖDERKÖPINGS ANDELSFRUKTTORKERI FÖRENING U.P.A.

FASTIGHETSFÖRENINGEN GRÖNSISKAN U.P.A.

FASTIGHETSFÖRENINGEN GÄDDAN NR 4 U.P.A.

FASTIGHETSFÖRENINGEN HALLONBUSKEN 1 U.P.A.

FASTIGHETSFÖRENINGEN HALLONBUSKEN NR 5 U.P.A.

FASTIGHETSFÖRENINGEN HILLEBARD U.P.A.

FASTIGHETSFÖRENINGEN HOLLAND U.P.A.

BF SOLID U.P.A.

NORRKÖPINGS BILÄGARES INKÖPSFÖRENING U.P.A.

KISA HUSHÅLLSFÖRENING U.P.A.