SVANSHALS OCH KUMLA HUSHÅLLNINGSKRETS

ULRIKA LOKALAVDELNING AV LRF

ÄGGFÖRSÄLJNINGSFÖRENINGEN I VÄDERSTAD

RLF LÄNSFÖRBUND

RLF, VÅRDNÄS

ÖSTERGÖTLANDS LÄNSFÖRBUND AV LRF

VÅNGA RLF

ÖDESHÖGS LOKALAVDELNING AV RLF

RIKSFÖRBUNDET LANDSBYGDENS FOLK

LRF, ÖSTRA TOLLSTAD