GUSUMS SYFÖRENING AV IOGT LOGEN 1416

BURFÅGELFÖRENINGEN ARA

REGNA BRIDGEKLUBB

NORRKÖPINGS BIODLAREFÖRENING

NORRKÖPINGS BRIDGEKLUBB

NORRKÖPINGS BRIDGESÄLLSKAP

ÖSTKINDS BIODLARFÖRENING

GÅRDEBY BIODLARFÖRENING

YDRE BRIDGEKLUBB

BOXHOLMS PRIVATRADIOKLUBB