4 H, NORRKÖPINGSKRETSEN

4 H, S:T ANNA-SKÄLLVIK

4 H, SKÖNBERGA

4 H, SMEDBY

4 H, STUREFORS

4 H, ÖSTERGÖTLANDS

4 H, ÖSTERGÖTLANDS LÄNSFÖRBUND

4 H, FORNÅSA

4 H OCH JUF, STJÄRNORP

4 H OCH JUF, GUSUM