MISSIONSFÖRSAMLINGEN, LÄMMETORPSKRETSEN

MISSIONSFÖRSAMLINGEN, MELBYKRETSEN

MISSIONSFÖRSAMLINGEN, ÖLSTADSKRETSEN

LOTORPS MISSIONSFÖRENINGS UNGDOMSFÖRENING SENAPSKORNET

MISSIONSKYRKANS BRÖDRAKRETS

MISSIONSKRETSEN

STADSMISSIONSFÖRENINGENS BRÖDRAFÖRENING

ÅTVIDABERGS MISSIONSFÖRSAMLING

SÖDERKÖPINGS EVANGELISKA LUTHERSKA MISSIONSFÖRENING

NORDÖSTRA SMÅLANDS MISSIONSFÖRBUND TABOR