ADVENTSKYRKANS UNGDOMSFÖRENING

KFUM IDROTTSENHETEN

DÄNSKEBO SYFÖRENING, VÅRDNÄS

GIDEONITERNA, MJÖLBY

SÄLLSKAPET FÖR UPPLYSNING OCH SEDLIGHET

GIDEONITERNA

EUKUMENISKA GRUPPEN FÖR KRISTNA HOMOSEXUELLA

FRÄLSNINGSARMÉN, BOXHOLM

ADVENTKYRKAN

VÄSTRA RYDS FRISINNADE LOKALFÖRENING