HORNS KOMMUNS VÄNSTERFÖRENING

NORRKÖPINGS KOMMUNISTISKA ARBETAREKOMMUN

VÄNSTERPARTIET KOMMUNISTERNA

VÄNSTERPARTIET (KOMMUNISTERNA), FINSPÅNG

VÄNSTERPARTIET, LINKÖPING

VÄNSTERPARTIET, MOTALA

HORNS KOMMUNALA VÄNSTERFÖRENING

HÄLLESTADS KOMMUNISTISKA UNDGDOMSKLUBB

KOMMUNISTERNAS UNGDOMSDISTRIKT, ÖSTERGÖTLAND

ÖSTERGÖTLANDS LÄNSFÖRBUND AV SV KVINNORS VÄNSTERFÖRBUND