VRETA KLOSTER SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUNS SYCIRKEL

VRETA KLOSTER SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING

SVERIGES KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS FÖRBUND MJÖLBYGRUPPEN

RÖK- SVANSHALS ARBETAREKOMMUN

HULTS BRUKS SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOKLUBB

SKÄLLVIK ARBETAREKOMMUN

SSU NORRKÖPING

SSU NORRKÖPINGSKRETSEN

HOGSTAD SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

SKÄRBLACKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN