YDRE FOLKPARIT AVDELNING

FOLKPARTIETS KVINNOGRUPP I TORPA

YDRE FOLKPARTIGRUPP

FOLKPARTIETS LOKALAVD I KVILLINGE

FOLKPARTIETS KVINNOGRUPP I KVILLINGE

KISA-VÄSTRA ENEBY FRISINNADE FÖRENING/FOLKPARTIET

FOLKPARTIETS UNGDOMSFÖRBUND ÖSTGÖTADISTRIKTET

LIBERAL UNGDOM, LINKÖPING

LIBERALA FÖRENINGEN, LINKÖPING

LIBERALA UNGDOMSFÖRENINGEN