BOXHOLMS RÖSTRÄTTSFÖRENING

BJÖRSÄTERS RÖSTRÄTTSFÖRENING

RINGARUMS RÖSTRÄTTSFÖRENING

VALMANSFÖRENINGEN I LINKÖPING

DEMOKRATISK UNGDOM, LINKÖPING

NEJ TILL EU, VADSTENA

VÄSTRA VIKBOLANDETS UNGSVENSKAR

JA TILL EUROPA

ÅKERBO M.FL. HÄRADS AGITATIONSKRETS

VADSTENA RÖSTRÄTTSFÖRENING