SSUH SATURNUS, KOMMUNALA MELLANSKOLAN SÖDERKÖPING

SSUH STABILITAS, TEKNISKA ELEMENTARSKOLAN I NORRKÖPING

SVENSK STUDENTUNGDOMS HELNYKTERHETSFÖRBUND ÖSTRA DISTRIKT

SSUH ÖSTERGÖTLANDS DISTRIKT, NORRKÖPING

SSUH VETTERVÅGEN VID MOTALA SAMSKOLA

SSUH VIDAR LINKÖPINGS SMÅSKOLESEMINARIUM

SSUH ÖSTERGÖTLANDS DISTRIKT, LINKÖPING

SSUH BLÅKLINT, SMÅSKOLESEMINARIET I LINKÖPING

SSUH-FÖRENINGEN VID HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET I LINKÖPING

SSUH KAMRATERNA, FOLKSKOLESEMINARIET I LINKÖPING