INTERNATIONELLA FÖRENINGEN FÖR INVANDRARKVINNOR, IFFI

LF FRIDENSBERG KVINNORÅD

INTERNATIONELLA KVINNOFÖRENINGEN

FÖRENINGEN FÖR KVINNANS POLITISKA RÖSTRÄTT

LINKÖPINGS DAMKLUBB

NORRKÖPINGS ZONTAKLUBB

INTERNATIONELLA KVINNOFÖRENINGEN I NORRKÖPING

INTERNATIONELLA KVINNOFÖRENINGEN

MJÖLBY SOROPTIMISTKLUBB

PERSISKA KVINNOFÖRENINGEN