ASBY FÖRELÄSNINGSFÖRENING

HANNÄS FÖRELÄSNINGSFÖRENING

ÖSTERGÖTLANDS FOLKHÖGSKOLEFÖRENING

MOGATA FÖRELÄSNINGSFÖRENING

ÖSTERGÖTLANDS FÖRELÄSNINGSFÖRBUND

VETA FÖRELÄSNINGSFÖRENING

ULRIKA FÖRELÄSNINGSFÖRENING

SÖDERKÖPINGS FÖRELÄSNINGSANSTALT FÖR ARBETARE

HORNS SOCKENBIBLIOTEK

KINDA LÄSESÄLLSKAP