VIKBOLANDETS KULTURNÄMND

RIKSANTIKVARIEÄMBETETS OMBUD

TJÄRSTAD FOLKBIBLIOTEK

YDREGILLET

YDRE LOKALHISTORISKA ARKIV

LINKÖPINGS STIFTSBIBLIOTEK

GUSTAF ADOLFFONDEN FÖR DE SVENSKA KULTURMÄRKENAS VÅRD

ÖSTERGÖTLANDS LÄNS KUNGAKOMMITTÉ

KONUNG GUSTAF ADOLFS 80-ÅRSFOND FÖR SVENS KULTUR

ASSYRISKA INFORMATIONSCENTER