LILLA ALLMÄNNA LÅDAN

IOGT:S SKANDINAVISKA GODTEMPLARES SJUKKASSA

IOGT:S UNGDOMSLOGES SPARKASSA

JONSBERGS ARBETAREFÖRENINGS SJUK- OCH BEGRAVNINGSKASSA

NORRKÖPINGS SJÄLVHJÄLPSFÖRENING NYKTERHETS VÄNNERNAS ALLMÄNNA SJUKKASSA

HÄRADSHAMMARS ERKÄNDA SJUKKASSA

LINKÖPINGS FÖRENING TILL UNDERSTÖD AV PAUVRES HONTEUX

FÖRENINGEN VÄSTRA ÖSTERGÖTLANDS LÄKARFRUAR

ÖSTRA HARGS SJUKHJÄLPSFÖRENING

ASJ:S OCH SAAB:S ARBETARES HJÄLPFOND