ÖSTRA VIKBOLANDETS URK

FÖRENINGEN OFFERVILJA

BARNENS VÄNNER

TORPA SPARBANK OCH LIFRÄNTEKASSA

FÖRENINGEN FÖR ÖSTERGÖTLANDS BARN

KÄRDA FÖRSAMLINGS FATTIGFÖRENING

LINKÖPING STADS SJUKHUS

SÄLLSKAPET DE FATTIGES VÄNNER

NORRKÖPINGS ARBETSSTUGORS ARKIV

BETESDA RÄDDNINGSHEM